↑ Връщане към Апаратура

ЕПИЛАКС TME2000B – игла и пинсета

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

КОМБИНИРАН АПАРАТ ЗА ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОЕПИЛАЦИЯ

„ЕПИЛАКС TME2000B“ е комбиниран апарат – пинсета и игла. Апаратът се използва за премахване на нежеланото окосмяване с помоща на високочестотен ток.

Окомплектовка
Работен електрод иглодържател
Работен електрод пинсета / има възможност за избор на пинсета /
Команден педал

Допълнителни данни
Времетраенето на високочестотния импулс към работния електрод се определя от времето през което е натиснат педала. Визуализира се със светодиодна индикация.
Интензитетът на тока се регулира с потенциометър и се визуализира със светлинна стълбица.
Вграденият таймер позволява прецизно отчитане на процедурното време.
Изборът на вида работен електрод става посредством съответния бутон на лицевия панел.EPILAX2