↑ Връщане към Кола маска/консумативи

Дезинфектанти

Алдесепт 1 л

Концентриран препарат за почистване и дезинфекция.  Концентриран препарат с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HCV/HIV), фунгицидно (C. albicans) и спороцидно действие. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Алдесепт не се инактивира от органична материя. Препаратът съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им.

 

Живахекс 750 мл 


Готов за употреба прапарат предназначен за бърза дезинфекция на всякакви устойчиви на алкохол повърхности, включително малки или труднодостъпни, в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и промишлеността.
Притежава бактерицидно (вкл MRSA), микобактерицидно и фунгицидно действие.

Активни вещества:
– Хлорхексидин диглюконат 0.5g /100g
– Пропан-2-ол 60g /100 g

Готов за употреба разтвор не съдържащ алдехиди и феноли. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и бисбигуанид (глюконатна сол). Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с различните материали. Третираните обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.

 

Контактен гел 5 л 


Контактен охлаждащ гел за фото- и лазерна епилация, кубитейнер 5000 мл, прозрачен, хипоалергенен и подходящ за всички типове кожа

 

 

 

Гел за дезинфекция на ръце Живасепт 500мл.


Активни вещества:Етилов алкохол 66g/100g
Други съставки:
Гелообразуващо вещество
Омекотители за кожа
Парфюмна композиция
Багрило
Е 133 Дейонизирана вода
Вид на биоцидният препарат:
Светлосин ароматизиран гел. рН – 5.5-7.0 Активните съставки на препарата са биоразградими. Препаратът е приятно ароматизиран, омекотява и освежава кожата и не предизвиква сенсибилизация дори след многократна употреба.

Спектър на действие: Живасепт гел има бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, AH1N1, капсулирани вируси) и фунгицидно действие.

Област на приложение: Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и в бита. Хирургична дезинфекция на ръце в здравни и лечебни заведения.

Начин на употреба:
Хигиенна дезинфекция на ръце 3 мл (едно натискане на дозатора) Втриване в кожата на ръцете, след което не е необходимо измиване с вода 60 секунди Хирургична дезинфекция на ръце 2 х 3 мл * Втриване в кожата на ръцете след предварително измиване с вода и сапун 5 мин (2 + 3 мин)

* Количеството на дезинфектанта трябва да бъде достатъчно, за да се овлажни цялостно кожата на ръцете.

 

Гел за дезинфекция на ръце  А1 , 500 мл


Aнтибактериален гел за ръце с помпа – биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е за хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметичната и фармацевтична индустрии.Без отмиване