Концентрат DermoTec – Хиалуронов 3D,

Препарат за подобряване на хидратацията с кръстосано свър-
зана хиалуронова киселина за оптимален тургор на кожата.
– ампула с професионален гел за хидратация на основата на
чиста хиалуронова киселина
– медицинска концепция за красота с процедури с техниче-
ска апаратура и последващи грижи полярност (-)
– краен потребител: ампула 9 мл за многократна употреба;
професионална употреба: ампула 3 x 9 мл
Основни съставки:
– късоверижна и дълговерижна хиалуронова киселина, кръс-
тосано свързана хиалуронова киселина
Тип кожа:
– подходящ за всеки тип кожа, включително свръхчувстви-
телна кожа
24
Въздействие и свойства:
– образува депа за хидратация в различните кожни слоеве
– кръстосано свързана хиалуронова киселина с постепенно
освобождаване: по-продължителен видим ефект
– изглаждащ и повдигащ ефект
– минимален риск благодарение на ограничения брой актив-
ни съставки
Съставки: вода, пентилен гликол, глицерин, натриев хиалуро-
нат, натриев левулинат, натриев анисат, натриев хиалуронат
кросполимер-3, лимонена киселина.