↑ Връщане към Мезопилинг

Азелоглицин киселина 10% pH 5.0

Азелоглицинът е дериват на азелановата киселина под формата на течен разтвор, лесно разтворим във вода. Той е създаден чрез комбиниране на азеланова киселина с аминоацид глицин. Тази модификация осигурява активна съставка – по-добри физични и химични качества. За кожа с обезцветяване от всякакъв вид, която се нуждае от регенериране и хармонизиране на цвета .Опаковка 50 мл